شیرینی

شمال از دیگر استان های شهر ماست که شیرینی های سنتی و محلی لذیذی دارد. پشت زیک نوعی سوهان کنجدی و یکی از شیرینی‌های بسیار خوشمزه‌ی استان شمال  است.

هیچ محصولی در این دسته بندی وجود ندارد.

Demo Options

pattern 28
pattern 29
pattern 30
pattern 31
pattern 32
pattern 33
pattern 34
pattern 35
pattern 36
pattern 37
pattern 38
pattern 39
pattern 40
pattern 41
pattern 42
pattern 43
pattern 44
pattern 45

Background only applies for Boxed,Framed, Rounded Layout