برنج سرلاشه شمال

این برنج فقط از لحاظ ظاهری خرد شده و کوتاه تر است و از نظر های دیگر بسیار شبیه برنج اصلی است در زیر به تعدادی از مزایای این برنج اشاره خواهیم کرد.

این برنج دارای قیمت مناسب تر است به دلیل شکسته شدن قیمت کمتری از برنج سالم دارد

به دلیل شکسته شدن دارای عطر بیشتری از برنج سالم است

به گفته برخی دارای هضم راحت‌تر نیز می باشد

دارای تمام خاصیت های برنج سالم نیز میباشد

برنج اعلاء هاشمی

0 ریال قیمت بدون مالیات: 0 ریال

..

برنج سر لاشه هاشمی گیلان

0 ریال قیمت بدون مالیات: 0 ریال

..

برنج علی کاظمی گیلان

0 ریال قیمت بدون مالیات: 0 ریال

..

سرلاشه برنج

0 ریال قیمت بدون مالیات: 0 ریال

برنج سرلاشه یعنی برنجی که از نظر اندازه با برنج های دیگر تفاوت دارد. ابتدا برنج را  بوجار می کنند و دانه های سالم و یک دست را از بقیه جدا می کنند و برنجی که می ماند و به صورت شکسته(دو سوم) می باش..

نمایش 1 تا 4 از 4 (1 صفحه)

Demo Options

pattern 28
pattern 29
pattern 30
pattern 31
pattern 32
pattern 33
pattern 34
pattern 35
pattern 36
pattern 37
pattern 38
pattern 39
pattern 40
pattern 41
pattern 42
pattern 43
pattern 44
pattern 45

Background only applies for Boxed,Framed, Rounded Layout